Trender

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorsimulering

Förmodas bli allt vanligare. Nu först i den exporterande storindustrin. Men, beroende bl.a. på hur mycket
billigare datorkraft kan tänkas bli, så kanske det blir en mycket spridd företeelse.
Ger i många fall billig produktion, och färre arbetsskador!

Nyttjas i stadigt ökande grad.