Trender

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xenotransplantation

(Människoreservdelar från djur)

Det verkar möjligt att tjäna mycket pengar i denna bransch, (människor har ju alltid varit beredda betala mycket för hälsa och ungdomlighet), så det blir nog en stor vit eller svart marknad.

Förutom etiska aspekter, kan här finnas risker för bl.a. överföring av nya, mycket luriga virus.

Påpekas bör att många typer av vävnad idag kan odlas utan användning av djur.

 

Nästa sida
Topp