Trender

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biometrisk identifikation/
interaktion

Säkerhetsbranschen i Europa spås växa 6-7% per år.

I linje med vårt (omättliga +) trygghetssökande, bör en eller flera av följande ID-tekniker (som ju redan finns), relativt snart bli mycket vanliga;

  • Fingeravtryck (mitt tips haha)
  • Namnteckning
  • Ögonavläsning (iris)
  • Ansiktsavläsning (England, ännu osäker)
  • Röstkaraktär
  • Inopererad "elektronisk streck-kod" (eg. ej biometri)

En besläktad interaktiv verksamhet, röststyrning (av allt tänkbart), spås bli mycket vanlig i vår framtida vardag.

(Talpedagogkurser för kommunikation med våra prylar ?)

Jag vill här också nämna en teknik, som ännu är i sin linda, nämligen direktstyrning från biologiska nervsystem via inopererade biochip, (heter säkert nåt jättetjusigt).

Möjligen forskas kring detta främst för att kunna effektivisera inom krigföring, men man kan nog också vänta sig positiva bonuseffekter för vissa handikapp-grupper. 

 

Nästa sida
Topp