Trender

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsatt miniatyrisering

Avstannar förmodligen inte på länge.

För det långa perspektivet bör påtalas, att många idag bländas av nanotekniken, men fungerande nanoprototyper är ännu svåra att uppbringa.

Elektroniken har dock ännu inte nåt sina teoretiska minimimått.

Samtidigt, lite i skuggan av nanofokuseringen, utvecklas också hela tiden mikromekaniken. Kanske lätt att underskatta? Den kan nog bli bland det, som mest påverkar vår vardag inom rimlig framtid.

En paralelltrend verkar vara modul-tänkandet. Detta fortsätter att omforma många arbetssituationer, bl.a. tydligt för reparationssysslor. Arbetstillfällen +/- ?

Exempel: Yuppienallen, personsökare, cash-card

 

Nästa sida
Topp