Trender

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedskärningar och omorganisationer

Den ekonomiska politiken började stramas åt i slutet av 1980- och början av 1990-talet och nedskärningar och omorganiseringar, främst inom den offentliga sektorn och vården var ett faktum.

ÄDEL-reformen - Äldredelegationen trädde i kraft den 1/1 1992. Denna reform innebar att primärkommunerna fick ett samlat ansvar för boende, vård och service för äldre och funktionshindrade personer. I och med omorganiseringarnan tvingades 55 000 personer byta arbetsgivare och 31 000 personers vård och boende fick en annan inriktning.

1/1-1994 ändrades sjukhemmen i Göteborg från sjukvårdsförvaltning till stadsdelsförvaltningarna. Detta innebar att stadsdelarna själva valde hur pengarna inom vården skulle disponeras. I GP 22/5 - 94 kan vi läsa: "Sedan årsskiftet (93-94) ingår sjukhemmen inte längre i sjukvårdens ansvarsområde. De boende måste själva betala hyra och service, i Majorna ligger snittet på 4000 kr per månad. Läkarvård, läkemedel och transport till sjukhus kostar extra." Tidigare betalade man lika mycket som en vanlig sjukhusvistelse - 1800 kr per månad.

I en debattartikel i GP 26/7-95 kan vi dessutom läsa att patienternas avgifter och pengar som avsatt för de gamlas välfärd disponerats till annan verksamhet som visat underskott.

Nedskärningarna år efter år sedan 1994 har på Svalebo sjukhem bl a lett till:

 • en halvering av nattpersonalen, tidigare 3 personal på 35 boende, nu 3 personal på 72 boende
 • nästan lika stor indragning av dagspersonalen
 • toalettbesök på bestämda tider, efter frukost och lunch - fler tvingas ha blöja
 • läggdags senast kl 21, de första läggs redan 17 för att hinna med alla
 • ingen möjlighet till sovmorgon
 • bad / dusch varannan vecka!
 • eftermiddagsvila högst varannan dag
 • förflyttningar mellan överfulla avdelningar och avdelningar under omorganisering - De boende kan inte tränas upp eller bibehålla de funktioner de har
 • mindre tid över för aktiviteter
 • inrutade dagar
 • de boende ser hur stressad personalen är och vill inte besvära.

Det går inte att fortsätta en åtstramingspolitik hur länge som helst. Det har funnits en mättnadskänsla i flera år nu, men trots det har det fortsatts med indragningar år efter år. Det är dags att hitta nya åtgärder.

Idag står ca 500 personer på kö för att komma in i äldreomsorgen i Göteborg

Vi kommer troligtvis att få en "åldrings-boom" i och med nästa generation, vilket kommer att leda till stora problem - fler äldre skall ha hjälp av allt färre personal.

Vi kan inte se någon som dessa nedskärningar varit gynnsam för, men det var nödvändigt till en början.

Nästa sida
Topp