Trender

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

Snart är kanske hela världen en region?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroregioner

Det skapas nya regioner där man samverkar inom mindre geografiska områden. Ett ökat samarbete sker inom regionen. Vi har Örestad där regionen inte är beroende av nationalstatens gräns man samsas om bl.a. utbildning och Malmös ungdomar kan liksom Köpenhamns söka till varandras utbildningar. I EU finns interreg som är beteckningen på medel ur deras fonder, som syftar till att skapa gränsregional utveckling. Öresundsregionen pekades redan 1994 ut som ett område med rätt att få del av motsvarande 125 miljoner svenska kronor fram till 2000. Geografiskt begränsas området till Köpenhamnsregionen och Skåne län.

Det nya samarbetet i Intereg, mellan Norge och Sverige ger ungefär 50 miljoner till projekt i de fyra nordligaste kommunerna i Bohuslän. Hela Interregprogrammet i denna region ger 200 miljoner om Norge står för hälften.
Vi ingår själva i den nya Västra Götalandsregionen sedan årsskiftet. Det betyder att staten har släppt en del av makten över regionen, säger Jan Kalling på Göteborgs stadskanslis internationella enhet.
­ Vi har äntligen blivit myndigförklarade! Vi göteborgare och västragötalänningar får nu själva, genom de politiker vi väljer, ta över det samlade ansvaret för regionens utveckling.

Regionernas Europa är redan här samtidigt som Nationalstaten försvagas. Kraven på regionalt självbestämmande växer. Centralstaten med dess hierarkiskt underordnade nivåer förlorar i Europa allt mera sin attraktivitet till förmån för federalistiska konstruktioner. Den långsiktiga utvecklingen av Europa talar för att EU tar över vissa av de strabiliserings- och fördelningspolitiska uppgifterna från nationalstaten, samtidigt som regionaliserings och federalisering blir en allt tydligare tendens i Europas enskillda länder. Därmed förs allt fler uppgifter naturligen över från nationalstaten till regionerna och kommunerna. Ropen på självstyre hörs från ex. Katalonien, Skottland och Wales.

Vi ser också starka K- regioner växa fram såsom Cambridge-London-Oxford regionen. I Sverige har vi nu fem K-regioner och en K-korridor. De är Luleå-, Umeå-, Linköping-, Lund- och Göteborgsregionen samt Stockholm ­ Arlanda ­ Uppsala ­ korridoren.

Samtidigt som nya starka regioner växer fram finns faran för marginellisering och stagnation hos de regioner som inte starkt nog kan profillera sig. Detta leder till ökade klyftor mellan de regioner som har eller inte har utbildning, kultur och infrastruktur att skapa potential för tillväxt.

En konkurrent till regionaliseringen kan urbaniseringen vara där allt händer i staden och utkanten av denna är helt off.
Det nya yrket bygdeutvecklare är här viktigt för att skapa arbetstillfällen åt de mindre samhällena i regionens utkanter och därigenom ge ett värde och attraktion till hela regionen.
Marknadsföring och alla former av utvecklingsarbete kommer också att vara viktigt.


Nästa sida
Topp