Trender

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

Finns det plats över för sparvarna när produktionen effektiviseras?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multinationella företag

Gammal men superviktig växande trend, still going strong (framförallt just inom livsmedel).
Kan denna utveckling vända, när allt fler förstår fördelen med lokalt producerade livsmedel ?
De flesta av dagens auktoriteter som sysslar med hållbar ekologisk utveckling tycks förespråka småskaliga lösningar, både här och där.

Hur påverkas de mer eller mindre svenska företagen?
I hur stor grad, en fråga om demokrati resp. lokalt självbestämmande?

Lantbruken större och färre

Sveriges EU-inträde gav trenden ett extra "lyft".
Man tvistar om huruvida maten verkligen blir billigare härmed.
Många hävdar att storskalig matproduktion ger sämre kvalitet.

Arbetstillfällen ?

Mottrend ?: Efterfrågan på kolonilotter har de senaste åren ökat rejält.


Nästa sida

Topp