Trender

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livslångt lärande

Företagen satsar tid och pengar på att vidareutbilda sina anställda till skillnad från tidigare när man fick ta tjänstledigt eller säga upp sig för att få möjlighet till vidareutbildning.

Sedan 1986 har antal personalutbildningsdagar i större eller mindre utsträckning bekostade av arbetsgivare ökat från ca 12 miljoner till nästan 18. (Med ännu högre siffror 9689 och 9695.)

Försäkringsbolaget SKANDIA har kommit med ett omdiskuterat förslag för att lösa problemet vem som ska betala utbildningen. Man föreslår en utbildningsförsäkring där den anställde sätter av 5% av sin lön och arbetsgivaren lika mycket på ett försäkringskonto. Kontot förvaltas som en kapital- eller fondförsäkring och ska användas när den anställde vill studera. Tanken är att man ska kunna varva arbete med studier. Leif Edvinsson som hittade på det hela har blivit utsedd till "årets hjärna" för sitt nydanande tänkande kring intellektuellt kapital.

Många väljer en akademisk examen även vid vidareutbildning senare i livet.

År 1962-63 1970-71 1980-81 1990-91 1997-98
Antal studerande på universitet el. högskola

44.400

123.195

187.859

203.188

305.569

Varav fyllda 35 år eller mer

3.120

8.658

45.038

43.675

55.000

Andelen fyllda 35 el mer i %

7%

7%

24%

21%

18%

 

När företaget bekostar utbildningen är vi i trendens initialskede och när man själv hoppar av arbetet för att läsa vidare befinner vi oss nog lite längre in i trenden, lite högre upp på kurvan.

Analys: Trenden skaspades när industrisamhället började mattas. När arbetstillfällena blev begränsade och tekniken förändrades. Behovet av flexibel arbetskraft skapade krav på omskolning och ledde så småningom till att vi successivt kunde anamma och se fördelarna i livslångt lärande. Förmodligen kommer omvärlden fortsättningsvis också att kräva denna flexibilitet ju mer it-samhället och tekniken utvecklas.
Orsakerna till trenden kan skapa otrygghet för många men själva trenden i sig ser vi som positiv och gynnsam för de flesta.

Nästa sida
Topp