Trender

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorgrafik/animeringar

Datorgrafiken och datoranimeringar är på stark frammars och kommer att utvecklas betydande kommande år, detta är ett faktum. Att det idag görs rena filmer med denna teknik får nog anses som ett bevis på detta. I Sverige kunde vi nyligen avnjuta Mosqito med Tomas Gylling i SVT där man kunde se exempel på hur man kan tänkas använda sig av detta medium. Även inom konsten kan man se ett växande intresse inom detta område. Valand har bl.a en ettårskurs i detta "nya" medium, i Skellefteå och Skövde finns andra exempel på skolor där man använder sig av t.ex Silicon grafics datorer ( vilket är rena grafik datorer) i undervisningen.

 

Nästa sida
Topp