Arbetsmodeller och metoder

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross Impact Matrix (korspåverkan):


  Tron som självförverk-
ligande
Gränsöver-
skridande
Nya ledarprofiler Science fiction Ny teknik  NGO/
Gräsrots-
rörelser
Tron som självförverk-
ligande

 X

 6

 11

 16

 21

 26
Gränsöver-
skridande

 1

 X

 12

 17

 22

 27
Nya ledar-
profiler

 2

 7

 X

 18

 23

 28
Science fiction

 3

 8

 13

X

 24

 29
 Ny teknik

 4

 9

 14

 19

 X

 30
NGO/
Gräsrots-
rörelser

 5

 10

 15

 20

 25

 X


1.
Science fiction kommer att skapa nya gränsöverskridande samhällen.
Genom fiction tankar skapas en tilltro som sen blir verklighet. Med ex. djur som ledare. (Science fiction blir som ett "möjlighetsmoln".)

2.
Vi har nu scientologi kyrkan, Runar, New age, Tore Skogman, Karl Oskar Broberg etc. och vi kommer att se fler av dessa ledarprofiler.
Nya skolor kommer, där du själv lär dig att bli din egen ledare och först efter detta är du beredd att gå ut och möta omvärlden. Det kommer krav på att du själv skall vara din egen ledare.
Vi kommer också att se den tysta ledaren som bara i sina handlingar visar vägen.
Vi hittar också ledaren som på vägen till självförverkligande vill att alla andra skall serva honom /henne.

3.
I science fiction ser man, tron som självförverkligande kristaller, en egen svär.
Utomjordingar hjälper dig att hamna i en ny värld för senare återuppfödelse.
Rollspel skapar ny form av science fiktion med olika typer av självförverkligande. Religion, meditation, andning.etc.
Genom en fiction kan du bli medveten om var du står i ditt självförverkligande i dag.

4.
Hoppa från höjder som t. ex. berg, flygplan, höga broar med ny teknik på ryggen ­ leder till att individen tror på sig själv i samarbete med tekniken.
Tron på självförverkligande gör att du skapar nya tekniker för att nå ditt självförverkligande. ­ Programmera in kunskap i hjärnan. ­ "Uppkoppling" i nya telepatiska former mellan hjärnor. Kloningen ökar, du självförverkligar dig mega mycket.
Konservera dig själv ­ med önskemål om att du skall kunna förverkliga dig själv i andra världar.

5.
Många varianter. Ständigt nya rörelser för en del "sökare". När man är klar med en rörelse går man mot nästa, tar med sig lite av "mat nyttigt" från den förra och bildar en ny rörelse. Vi kanske får se vegan ­ katoliker, ensamstående pappor som tror på Utomjordingar.

6.
Nya sammansättningar, gränsöverskridande av och mellan olika trosuppfattningar och olika former av självförverkligande. De som tror på - tekniken ­ karma ­ gör dig lycklig genom att hjälpa andra - tron på att sopa skiten under mattan - qi gong - buddister- nudister ­ body building ­ scientologikyrkan - .etc. Här finns en oändlig mängd olika nya gränsöverskridande former och att hitta och kombinera med varandra. Allt som stimulerar ditt självförverkligande prioriteras.

7.
Din nya ledare, i kombination av en mentor och sekreterare kommer att varje morgon uppenbara sig som din virtuella väckarklocka han/hon ger dig ditt dags schema och ditt motto för dagen.
Olika djur kan bli våra nya ledare.
Vi kanske planerar födelsen för våra barn astrologiskt, så att de får de bästa ledar egenskaperna.
En stark ledarprofil köpes av ett företag och används som marknadsföring och personifiering av deras livsstil.

8.
Du och andra kommer att skriva, framföra ny science fiction i nya former. Ex. vad händer i kroppen, strid mellan mördarceller och angripande virus där dessa får egna tankar.
Man kommer att lyfta fram fler och nya samhälls fenomen i fiktion. Gränserna inom olika former av fiction kommer att suddas ut, nya samman sättningar mellan tidigare uppdelningar av olika former av science fiction.

9.
Gränsöverskridande, man kommer att blanda många olika vetenskaps grenar - nya konstellationer ­ multikompetens ­ utjämnande av kunskap ­ oändliga möjligheter.

10.
Gräsrotsrörelser marknadsför sig genom luftballonger, bilar, båtar, cyklar, träd, stenar, som levande statyer osv. där de har sin internet adress skriven, uppläst eller ?.

11.
Diktatur. Starkast vinner slaget, du måste tro på detta - skadar självförverkligandet.
Marianne Söderberg fenomenet; filmen är producerad av Marianne Söderberg, manus av Marianne Söderberg, ljud av Marianne Söderberg, ljus av Marianne Söderberg, i rollerna såg vi Marianne Söderberg som mamman, Marianne Söderberg som häst, Marianne Söderberg som David Bowie, Marianne Söderberg som häxan, Marianne Söderberg som den fattige riddaren.
Som nya ledar profiler kan vi också se ; "Typ Runar", livsstilsföretag, friskvårdsrörelsen, altruistiska rörelser ­ som vill alla väl och delegerar ansvaret till individen.


12.
Nya konstellationer av ledare. Livsstilsföretag ex. JC går samman med starka ledare. En av företagets gränsöverskridande del vänder sig till pensionärer en annan till hundar och en tredje till Asiens marknad.
Vi får datorer som ledare.
Vissa ledare styr oss också att gå över en mängd gränser. Ex. Vi kastar våra pengar. Låter alla flyktingar som vill komma in i vår region.
Vi får också en ny form av reklam som vi inte så lätt märker, den riktar sig till våra sinnen såsom ljud, känsel, smak och lukt. Vi får ex. en dold smyg- ledar- reklam som marknadsför sig genom att doft "puffar" sprids som får oss att tänka på vår ledare, kanske som doften av mint, saffran eller tallbarr. Vilket vi tidigare blivit inprogrammerade att associera med en ledare.
Vi säljer nu qi-gong i piller form, genom att du äter dessa får du kunskap om ex. qi-gong eller reinkarnationen osv. kunskapen om ledarna finns också i dessa piller.
Den virtuella ledaren uppenbarar sig som naturfenomen. Havet öppnar sig och du får en visuell uppenbarelse där du ser din nya ledare som talar till dig.
Genom ljudvågor sänder man meddelanden till individer vars intresse de nya ledarna vill fånga.

13.
I denna form av science fiction ser vi ditt ansikte i alla roller, du är hund, ledare, undersåte, bil, träd osv. Om någon skulle döda dig återuppstår du genast med samma ansikte. Och för att poängtera din odödlighet kan du också återkommande, "igen och igen" dra bort ditt eget ansikte som efter varje bortdragning kommer tillbaka.
Ju fler visioner du får sålt desto större chans att du som ledare lever vidare.

14.
Nya ledarprofiler ser till att tekniken blir tvärvetenskaplig. Man handplockar individer som skall utveckla dessa nya värdegrunder, nya materiella, immateriella visioner.

15.
Alla är sin egen ledare. Fler eldsjälar, kurser för de som vill bli ledare. Rösten behövs ej. Stumma, dumma gräsrotsrörelser som beter sig som kålrötter till skillnad från "riktiga" gräsrötter med fler rötter och utskott.

16.
Science fiction, UFO-rörelser. På nätet finns språk uttryck som bara de invigda förstår. Nya kommunikations former i språk, gester, symboler. Som visar på tillhörighet. Genom att du kan läsa dessa koder får du tillträde och möjligheter till utbyte med andra invigda. Ex. en stjärna i pannan, att din mail adress börjar med 40116 betyder att du tillhör en viss rörelse, genom detta får du tillgång till rörelsers hela kommunikations nät ex. advokater, läkare.etc. Uppkoppling i känslan, äger du samma känsla som andra kopplas ni samman till rörelser som växer och ju mer frekvent denna känsla desto fler anammar den och rörelsen växer och växer.

17.
Science fiction kommer att presenteras i nya rum ex. på offentliga toaletter kan du möta andra världar och uppleva spännande och sensuella möten. Olika former av sience fiktion kommer att mötas.
Läs 13.Skapar nya ledar profiler. Den vision som säljer mest blir starkast i framtiden. En virtuell verklighet kan bli kan bli allområdande. Egon ­ den nya ledaren ­ klonar sig själv - en man i reality - kommunicerar med naturen. Ringblomman, äpplen , träd allt kommunicerar med dig och du är inprogrammerad på deras frekvens.

18.
Det finns en ökad marknad för science fiction med ex. andlighet, tron på stenar, nya gudar , nya ledare och genom smart marknadsföring säljer de sig genom att tala till individens behov av självförverkligande. I ex. ett berg ser vi en mun som talar om att vi skall gå tillbaka till naturen.

19.
Science fiction blir verklighet. Du går in i ett rum här kan du uppleva när du får nobelpris, osv.

20.
Känslor på burk, övertalning på burk du köper eller får ett gratisprov levererat till dig där du blir vårdande, empatisk, vacker, längre, osv. Ledaren blir dig själv eller den maktlystna person som förmedlat sig genom denna produkt.

21.
Tekniken möjliggör marknadsföring på nya sätt. "Bonk-företag" tillverkar och marknadsför tekniska produkter som inte fungerar.
Masspsykos. Ledarna utnyttjar media, som utvecklat metoder att nå alla våra sinnen.

22.
Plastkirurgin får nya marknader, du självförverkligar dig genom ditt utseende. Om du självförverkligar dig som mamma behöver du fyra armar och genom kloning och ny teknik får du detta. Den virtuella tekniken gör att du kan förverkliga dig genom att gå in olika roller, var buddist i 12 år, lev på stenåldern, prova på att vara gravid, sky-diving. Tekniken anpassas till människan.
En man kan bli gravid, osv. här finns en oändlig mängd möjligheter.

24.
Ny teknik gör att vi fastnar i fiktion. Vårt seende blir manipulerat så vi kan se nya dimentioner.

26.
Nya kommunikationsformer. Terror mot teknik. En del gräsrotsrörelsers funktion blir att hjälpa människor hitta sitt självförverkligande i formen som gynnar gräsrotens existens. Risken är annars att individen blir för ego och rörelsen förlorar sin kraft.

27.
Gräsrotsrörelser i form av gräs kanske växer på flygplatsernas landningsbanor. Osv. Rörelserna finner nya sätt att marknadsföra sig. De går över varandras gränser och blandas med varandra nya rörelser uppstår.

28.
Kackerlackshotell. Always check in, never check out.

29.
Gräsrotsrörelser vill ha sience fiktion som säger att vi är bra och står för deras värderingar så att fler genom sience fiktion drar sig till dem. Ide förtäcks i sience fiktion budskap detta kan skalas av, av kodas på gräsrotsnivå. Detta sker i växelverkan med någon som ser att vi är på rätt spår.

30.
Terror grupper mot teknik. NGO köper upp patent på patent på jinglar, tomten, midsommarstången. Tekniken utvecklar koder för rörelser som inte vill röja sin identitet, som ex. bara misshandlade kvinnor eller misshandlade män kan förstå.

 

Topp