For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian
Avslutade uppdrag

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Framtidsträning
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

EXEMPEL PÅ UTFÖRDA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

 


Framtiden börjar nu! - en kurs i konflikthantering. Utbildning för Varbergs Kommun Bockstenskolan med 11 deltagare. Presentation av praktiska tekniker med medföljande övningar inklusive Grundläggande Värderingskort; Vad är respekt? (Deltagarnas definitioner), Hur man, rent praktiskt, visar respekt, Hur man lugnar en arg eller frustrerad person, Hur man kan bekräfta andras åsikter utan att hålla med själv, Hur man förändrar en konflikt till ett samtal.
 
Möjligheter och metoder för Malmö Högskola 2015. Föreläsning, för ca 35 personer, som belyser vad en vision är och olika processer att nå dit. Varför vill så många ha en vision? Framtidsstudier, önskvärda scenarier, kärnvärderingar, dagens trender, delar av en vision.
 
Storytelling and the changing of values all over the world. Kick off föreläsning för Volvos "story telling" projekt. Paradigmisk bakgrund till "story telling" som kraftfullt verktyg i nu och i framtiden för 100 personer i biltillverkning. Läs föreläsning här... (på engelska)
 
Vad händer i omvärlden och hur påverkar detta oss? Framtidsprodukter för ledande vuxenutbildningsföretag. Mål: att stimulera, tänkande om omvärlden, och effekter som trender kan ha på företagskursutbud för 15 deltagare. Dagens trender, trendanalys, vad detta innebär för verksamheten, vad är önskvärt/möjligt? Verktyg som användes var trender, framtidshjulet, möjlighets/önskvärdhets-analys.
 
Ledargruppsutbildning för kommunledning, ca 10 personer. Målet var att förstå ledningsgruppens sätt att hantera förändring och långsiktigt tänkande i förhållande till andra drivkrafter inom kommunen. Baserad på Futures Style Inventory, övningar och diskussion; Personliga stilar, gruppens stil, vad detta innebär för samarbete med andra delar av systemet. Se overheads
 
Scenarieprocesser. En process utförd för 100 personer från kommun och näringsliv, för att få grundscenarier för hur kommunen skulle kunna se ut i framtiden. Deltagarna var förtroendevalda, förvaltningschefer, ensamföretagare, kvinnliga företagare, unga företagare och småföretagare från alla branscher samt storföretag med inriktning på tillverkning, IT och byggande. Mål: att stimulera aktivt deltagande, i visionsskapande, mellan kommunen och dess näringsliv; Under halvdagsmöten med mindre grupper under flera veckor fick grupperna genomgång av trender, trendanalys och scenarioskrivning. Fyra scenarier (skrivna under smågruppsarbetet) redovisades på ett stort möte där alla inblanda deltog.
 
Utbildning av sex projektledare för internationella EUprojektet "Trendbrytarna" för att sprida konceptet Framtidsbygget® och testa förmågan att lära ut modellen till andra. Föreläsningar, rollspel, video, prova själv övningar, diskussion. Konceptet Framtidsbygget®, vad är framtidsstudier, framtidsverktyg, paradigmen, att välja deltagare, administration mm.
Trendbrytarna
 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se